Kunsteducatie en kinderfotografie

Ontdek beeldigkind.nl


Artistieke ontwikkeling 
Ik bied kinderen ruimte in hun creatieve zoektocht en talenten. Door kinderen bij de essentie van een creatief maakproces te betrekken, ervaren ze diepe en scheppende krachten in henzelf. Door kinderen in beelden te laten werken, ontstaan er nieuwe verbanden en verbindingen. Wat resulteert in een open sfeer met betrokken onderlinge sociale verhoudingen.

Een complete visie op het kind: het ‘durven’ ruimte bieden
Ik help kinderen het zelf te doen. En te leren van elkaars resultaten. Ik bevorder open dialoog en idee-uitwisseling tussen kinderen, door de groep te laten praten over hun bevindingen. Kinderen brainstormen (in groepjes) voordat zij aan een kunstwerk beginnen.
Ik bied inspirerende voorbeelden, die speels laten zien hoe de globale wereld(economie) in contact staat tot hun leefwereld. Van welke grondstoffen zijn producten bijv. gemaakt? Vervolgens verbeelden zij eigen verhalen en structuren, gebouwd met door hen gevonden afval- en natuurlijk materiaal.
Dankzij het vertrouwen in de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen, ontstaat er ruimte voor een creatieve benadering met verrassende ideeen en kunstwerken. Bij het maken van kinderportretten staat een poetische en gelaagde blik ook centraal. Ook hierbij worden attributen en natuurlijke materialen benut. Resultaten zijn wonderlijk en betekenisvol.

Screen shot 2016-10-05 at 2.59.25 PM

Verbeeldingsrijke projecten voor uw school, organisatie of gezin

Kunstprojecten op scholen
– Eenmalige workshopmiddag (vaste les met thema recycling)
– Kunstproject in de klas (een wekelijkse lessenserie)

Kinderfotografie
– Artistieke portretfotografie – individueel of in familieverband
– Verbeeldende fotoreportage van uw school of kinderdagverblijf
– Uw persoonlijke kunstwerk op maat

Kunstproject op een school in beeld

Overzicht van werkstappen uit een (eerste) kunstles

beeldig-kind